Politica de confidențialitate

Informare privind prelucrarea datelor cu, caracter personal Prezenta informare este în scopul de a vă aduce la cunoștință aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și la drepturile dvs. privind această procedură în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor („GDPR”) și legislația natională în vigoare.

1. Informații generale

www.eltand.com este administrat de Eltand SRL , înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/284/2021, CUI 43784807, telefon 0730186575, email official@eltand.com. Datele cu, caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu, caracter personal.

2. Scopul prelucrării

Societatea prelucrează datele dvs. cu, caracter personal în următoarele scopuri:

• furnizarea de informații cu privire la oferte comerciale/servicii;

• pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract;

• pentru a putea răspunde la întrebări și solicitări;

• pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;

• pentru activități de marketing, însă numai în situația în care am primit consimțământul în prealabil;

• pentru a oferi și îmbunătății serviciile pe care le oferim;

3. Temeiul juridic al prelucrării

• În privința datelor care ne sunt oferite în mod voluntar prin completarea și trimiterea formularelor sau prin contactarea noastră în orice mod,

 temeiul legal este „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. 1 lit. b din Regulamentul UE 679/2016).

• Potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimțământul persoanei nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri 

pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare

 este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, utilizatorul își dă în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

• Prelucrarea datelor cu, caracter personal în baza consimțământului reprezintă un scop adițional prelucrării datelor personale în vederea executării

 contractului la care sunteți parte și nu condiționează furnizarea/prestarea serviciilor contractuale.

 

4. Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate

Vă asigurăm că nu vom dezvălui informațiile colectate către terțe părți, pentru a fi 

utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora. Avem obligația 

să dezvăluim aceste informații către următoarele entități:

 

• Furnizori de servicii. Putem dezvălui informațiile altor companii care ne furnizează servicii și actionează în calitate de persoane împuternicite,

 cum ar fi companiile care ne ajută pentru facturare sau care trimit e-mailuri în numele nostru. Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită 

 pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu, caracter personal. Aceste entități au o capacitate limitată

  de a utiliza informațiile furnizate de noi în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;

• Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice centrale și locale

pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la procedura legală obligatorie (hotărâre judecătorească, etc)

• Altor părți cu, consimțământul sau la instrucțiunile colectate

În afara situațiilor descrise în prezenta Politică de confidențialitate, este posibil să transmitem informațiile terților cărora utilizatorul consimte sau solicită să întreprindem o astfel de acțiune.

5. Durata păstrării datelor personale și informațiilor sensibile

Datele dvs personale vor fi păstrate de societate pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor legale aplicabile.

6. Drepturile dumneavoastră

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel:

• Dreptul de retragere a consimțământului;

În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, utilizatorul își retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa indicat cu subiectul „retragere consimțământ”.

• Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

• Dreptul de a se adresa justiției;

• Dreptul de acces;

Utilizatorul are dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu, caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, utilizatorul va avea dreptul de acces la datele respective.

• Dreptul la rectificare;

Utilizatorul deține dreptul de a obține de la noi, rectificarea/corectarea datelor cu, caracter personal inexacte/eronate care îl privesc, corectarea datelor cu caracter personal ce sunt incomplete.

• Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);

În situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, utilizatorul se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveste prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, acesta dreptul de a obține ștergerea datelor care îl privesc, fără întârzieri nejustificate.

• Dreptul la restricționarea prelucrării;

Ai dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în urmatoărele situații: 

(a) contești exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar tu te opui ștergerii datelor cu, caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu, caracter personal în scopul prelucrării, dar tu nu le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

(d) te-ai opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale.

• Dreptul la portabilitatea datelor

Ai dreptul de a primi datele cu, caracter personal care te privesc și pe care ni le-ai furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și 

care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

a. prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alin 1 lit. a sau al art 9 alin 2 lit a din GDPR sau pe un contract în 

temeiul art 6 alin 1 lit b din GDPR;

b. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

• Dreptul de portabilitate/transfer- poți solicită operatorului să îți transferer datele prelucrate unei terțe personale.

De reținut :

Termenul de răspuns la solicitarea utilizatorului este de 30 zile. Acesta poate fi modificat în funcție de existența unor motive specifice sau de complexitatea cererii primite.

În funcție de dispozițiile legale în vigoare, în anumite situații ne putem afla în imposibilitatea de a oferi acces la totalitatea informațiilor solicitate de  utilizator. În cazul în care ne vom confrunta cu aceasta situație, solicitantul va fi informat despre refuz și motivele care au stat la baza acestuia.

Pentru mai multe informații privind drepturile de care beneficiezi poți consulta Regulamentul UE 679/2016, accesând www.dataprotection.ro

A. Politica de confidențialitate

În momentul contractării unor servicii, vă putem solicita informații de identificare sau de contact (ex: nume, adresa de email, telefon, etc).  Dacă veți contacta departamentul de asistență vă putem solicita diverse informații legate de sistemul de operare, tipurile de programe folosite sau alte detalii de ordin tehnic ce ne pot ajuta în rezolvarea solicitării dumneavoastră. La vizitarea site-ului nostru, vom colecta în mod automat adresa dv. IP, ora și data vizitei, tipul browserului folosit cât și fișierele pe care le-ați accesat. Aceste informații sunt doar jurnalizate, nu se procesează și nu se trimit unor terțe persoane.

Toate datele și informațiile furnizate de clienți, atât la momentul înregistrării pe site, cât și ulterioare, sunt absolut confidențiale. Aceste date sunt necesare  și vor fi folosite exclusiv în scopul furnizării serviciilor comandate (confirmarea comenzilor, notificări, expedierea facturilor). Ele nu vor fi sub nici o formă  trasmise terților sau folosite în alte scopuri.

În cazul plății cu, card Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastră sunt introduse direct în sistemul de procesare aprobat de Visa sau MasterCard, iar în cazul în care cardul dumneavoastră a fost emis de către o bancă certificată în sistemul 3D Secure, autorizarea tranzacției se face doar dupa autentificarea în acest sistem – introducerea unui cod/parolă secretă știută numai de dumneavoastră, similar codului PIN la tranzacțiile de la ATM.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizatori, de a modifica, conținutul site-urilor fără a avea acest drept sau de a afecta performațele serverelor va fi considerată ca o tentativă de fraudă și va pune în mișcare cercerarea penală împotriva celor responsabili.

Acest site nu oferă servicii persoanelor sub 18 ani.


www.eltand.com folosește Google Analytics pentru analizarea traficului pentru acest site și astfel este posibil ca IP-ul dv., tipul browserului cât și ora și data de acces să fie procesate pentru obținerea de date statistice legate de traficul site-ului.

Pe www.eltand.com și pe toate subdomeniile folosim cookie-uri care ne ajută să oferim servicii mai bune și să îmbunătățim experiența pe care vizitatorii o au în utilizarea site-ului nostru.